Procesul de inscriere

Paşii procesului de înscriere:

             Pașii procesului de înscriere sunt următorii:

  1. Programarea unei vizite în cadrul Gradiniței Waldorf Eruditio și împărtășirea ofertei educaționale de către directorul instituției
  2. Întâlnirea cu dascălul care îl va însoți pe copil în procesul educațional
  3. Acomodarea în grădiniță– copilul va începe acomodarea în curtea grădiniței timp de o săptămână. Pe parcursul acestor zile, dascălii și consilierul școlii vor observa nivelul de integrare în grup
  4. Întâlnire de feedback cu dascălul grădiniței și consilierul după finalizarea perioadei de acomodare
  5. Completarea documentelor de înscriere și semnarea contractului educațional.   

*Perioadele de absentare nemotivate, vacanţele, zilele libere legale, și zilele în care grădinița este închisă din motive neprevăzute (cum ar fi cazul unor condiţii meteo nefavorabile sau a unor situaţii de natură politică, socială sau de altă natură, care pot afecta siguranţa copiilor şi bunul mers al grădiniței) nu se scad din taxa de școlarizare.

Taxa de școlarizare include:

Activitățile specifice pedagogiei Waldorf

Studiul săptămânal al limbii engleze

Activități săptămânale de euritmie

Ore de observare comportamentală și relațională de către consilierul școlar

 Activitățile opționale si extracurriculare nu sunt incluse în taxa de școlarizare.  Excursiile, atelierele de limbă germană/ muzică și mișcare/ dezvoltare personală prin teatru completează activitățile curriculare zilnice.