Importanţa ritmului în grădiniţa Waldorf

De ce este atât de importantă cultivarea ritmurilor din fragedă copilărie? Deoarece, toate procesele vitale sunt legate de diferite ritmuri şi structuri temporale şi, pentru că, organizarea funcţională ritmică necesită modelare şi impulsionare.

  • Ritmul repetă procese asemănătoare în condiţii prin comparaţie asemănătoare
  • Fiecare ritm echilibrează polarităţi. Oriunde în natură se confruntă contradicţii, ritmurile pot avea acţiune regulatoare.
  • Ritmurile sunt fundamentul oricărui proces de adaptare. Fenomenele ritmice au capacitatea de adaptare elastică, deoarece fiecare repetare ritmică nu este niciodată întru totul identică cu precedenta.
  • Ritmul înlocuieşte forţa. Tot ceea ce se întâmplă în mod regulat necesită un consum mai mic de energie decât atunci când se petrece în afara momentului sau a condiţiilor obişnuite, ca acţiune singulară.
  • Acţiunile efectuate în mod regulat şi ritmic duc la crearea de obişnuinţe. Însă obişnuinţele sunt scheletul formării personalităţii şi a caracterului
  • Orice repetare realizată conştient întăreşte voinţa, deci şi disponibilitatea de a acţiona.
  • Ritmurile sunt acelea prin care natura şi omul interacţionează în cursul schimbării anotimpurilor, al alternanţei zi – noapte şi în cursul multiplelor mişcări ale planetelor, pe fondul constelaţiilor.

Și în grădiniţa Waldorf, ritmul are un rol important în educarea voinţei, simțirii și gândirii urmărindu-se ritmul zilei, al lunii și al anului.  Utilizarea ritmului în educaţie permite ca întreaga fiinţă a copilului să fie abordată și nu numai componenta sa intelectuală. Ritmul zilei presupune prezența activităților care permit o respirație sănătoasă (inspirație și expirație în mod egal) și care să il poarte pe copil de-a lungul întregii zile în așa fel încât succesiunea acestora să aibă un efect asupra sănătații fizice, emoționale și mentale.